ÉrzőLény

Élni és élni hagyni

Földlakók

Már repülnek a kerecsensólyom fiókák

Jó évük van a Körös-Maros Nemzeti Parkban költő kerecsensólymoknak- írta a Körös-Maros Nemzeti Park.

Az idei év madarának választott kerecsenek szép számban költöttek, és fiókáik neveléséhez is van elegendő táplálék.

A Kardoskúti Tájegységben 15 pár kerecsensólyom költött (többségük a Cserebökényi pusztákon), ebből 11 pár nevelt sikeresen fiókákat. Egy pár parlagi sasok fészkében, a többiek pedig műfészekben költöttek. Június elején repültek ki az első fiókák, s a hónap közepéig valamennyien elhagyták a fészküket. A párok többsége 3-4 fiókát nevelt, de egy fészekben 5 fiókát is találtunk.

A Makói Tájegységben a tavalyi egy pár után idén már öt pár költött. Kettő mesterséges fészekládában, egy mesterséges, gallyakból készült fészekalapon, kettő viszont örvendetes módon természetes fészekben. Utóbbiak közül az egyik pár egy hollófészket, másik egy elhagyott parlagi sasfészket választott. Június elejére mindegyik ismert fészekaljból kirepültek a fiókák. Három költés volt a Csanádi puszták közvetlen környezetében, kettő viszont távolabb: egy a Maros-ártérhez közel, egy pedig Földeák határában. A párok összesen 13 fiókát röptettek. A pusztákon jól megfigyelhetők a fiatal kerecsensólymok, amint vadászati tudományukat gyakorolják.

Dévaványai Tájegységünkön négy fészekben összesen 13 fióka nevelkedett fel, ami igen jó eredménynek számít. Többségük június elején már kirepült, egy négyfiókás fészekalj kirepülése pedig június 15-20. tájékán várható. Két fészekben négy, egyben három, egyben pedig két fióka nevelkedett. A fiatal madarak még a fészek körül tartózkodnak, most a szüleiket figyelve próbálják elsajátítani a vadásztechnikákat. Szüleik időnként élő zsákmányt adnak nekik, hogy megtanulják, hogyan kell azt mozgásképtelenné tenni, megölni. A kerecsenfiókák általában augusztus közepére válnak teljesen önállóvá, s akkor elkezdenek vándorolni, kóborolni.

A Kígyós-Ugrai Tájegységben ebben az évben 13 kerecsensólyom-pár kezdett költésbe, melyekből 12 pár sikeresen föl is nevelte fiókáit. Mindegyik fészek magasfeszültségű oszlopokra kihelyezett költőládában volt. A fészkek többségéből már június első harmadában kirepültek a fiókák, összesen legalább 30 példány.

A hazai természetvédelem kiemelten fontos feladata a faj védelme, ugyanis ez a termetes sólyomfaj a Kárpát-medencében éri el elterjedési területének nyugati határát. Az Európai Unión belül nálunk él a legnagyobb számban. Szinte mindenhol csökken az állománya, de a hazai populáció a fajvédelmi intézkedéseknek köszönhetően növekszik. 

A kerecsensólyom európai populációjának 60 százaléka hazánkban található, a faj hazai állománya az 1980-as években a kipusztulás szélére sodródott. Az aktív természetvédelmi tevékenységeknek köszönhetően napjainkra a magyarországi populáció 180-200 párra becsülhető.

A kerecsensólyom Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió forint.

Fotó: Körös-Maros Nemzeti Park / Szegedi Fruzsina és Pixabay