ÉrzőLény

Élni és élni hagyni

Tudástár

Íme a Magyarországon őshonos, de nem fogható halfajok

A Magyarországon őshonos, de nem fogható negyven halfajról írt a Pecaverzum.

Magyarországon jelenleg 26 védett és 11 fokozottan védett halfajt tartanak nyilván, illetve további három halfaj tartozik a nem fogható kategóriába. Ez összesen negyven olyan halfaj, amelyeket nem lehet megtartani horgászzsákmányként.

A horgászok bajba szoktak kerülni a kifogott halak azonosításakor, és bizony olyanra is akad példa, hogy védett halat tesznek el zsákmányként, mert nincsenek tisztában azzal, hogy természetvédelmi oltalom alatt áll.

A cikkben tételesen bemutatják fotókkal illusztrálva a Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló és a nem védett, de nem fogható halfajokat.

A magyarországi halfauna több mint 90 fajból áll, ezek közül 37 áll természetvédelmi oltalom alatt.

Két kategóriát különböztetnek meg a szakemberek: védett és fokozottan védett. Van emellett három faj (a kecsege, a vágódurbincs és a széles kárász), amelyek ugyan nem védettek, de nem is foghatók, a horogra került példányokat minden esetben vissza kell helyezni a vízbe. 

A cikkben részletesen közölt halfaji leírások Sallai Zoltán: Magyarország védett és védendő halai II., bővített kiadványból származnak.

VÉDETT HALFAJOK (zárójelben a természetvédelmi érték):

balkáni csík (Sabanejewia balcanica) 10.000 forint

bolgár csík (Sabanejewia bulgarica) 10.000 forint

botos kölönte (Cottus gobio) 50.000 forint

dunai küllő (Gobio obtusirostris) 10.000 forint

dunai nagyhering (Alosa immaculata) 5.000 forint

fürge cselle (Phoxinus phoxinus) 10.000 forint

gyöngyös koncér (Rutilus frisii) 5.000 forint

halványfoltú küllő [Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi)] 10.000 forint

kövicsík (Barbatula barbatula) 10.000 forint

kurta baing (Leucaspius delineatus) 10.000 forint

leánykoncér (Rutilus pigus) 10.000 forint

nyúldomolykó (Leuciscus leuciscus) 10.000 forint

pénzes pér (Thymallus thymallus) 5.000 forint

réticsík (Misgurnus fossilis) 10.000 forint

selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser) 50.000 forint

sima tok/színtok (Acipenser nudiventris) 50.000 forint

sőregtok (Acipenser stellatus) 50.000 forint

sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus) 10.000 forint

széles durbincs (Gymnocephalus baloni) 50.000 forint

szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) 5.000 forint

tengeri pisztráng (Salmo labrax) 10.000 forint

tiszai küllő (Gobio carpathicus) 10.000 forint

vágócsík (Cobitis taenia) 10.000 forint

vágótok (Acipenser gueldenstaedti) 50.000 forint

vaskos csabak (Leuciscus souffia) 10.000 forint

viza (Huso huso) 50.000 forint

FOKOZOTTAN VÉDETT halfajok:

dunai ingola (Eudontomyzon mariae) 100.000 forint

tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) 250.000 forint

vladykov-ingola (Eudontomyzon vladykovi) 100.000 forint

bihari márna (Barbus biharicus) 100.000 forint

dunai galóca (Hucho hucho) 100.000 forint

felpillantó küllő [Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus)] 100.000 forint

homoki küllő [Gobio kesslerii (Romanogobio kesslerii)] 100.000 forint

kárpáti márna (Barbus carpathicus) 100.000 forint

lápi póc (Umbra krameri) 250.000 forint

magyar bucó (Zingel zingel) 100.000 forint

német bucó (Zingel streber) 100.000 forint

NEM VÉDETT, DE NEM FOGHATÓ halak:

széles kárász (Carassius carassius)

kecsege (Acipenser ruthenus)

vágódurbincs (Gymnocephalus cernua)

A teljes cikk itt olvasható.

Fotók: Pecaverzum