ÉrzőLény

Élni és élni hagyni

Földlakók

Oleanderszender bújt elő Dévaványán

Különleges lepke bontott szárnyat Békésben – írta a Körös-Maros Nemzeti Park.

Oleanderszendernek hívják azt a Magyarországon meglehetősen ritkán látható vándorlepkét, amely a közelmúltban került elő Dévaványán.

Ez a lepkefaj Afrika tropikus, szubtropikus területein él, de előfordul a Mediterraneumban is. Vándorlepkéről lévén szó, nyár elején az első nemzedékek egyes példányai hatalmas távolságokat tesznek meg, eljutnak Közép-Európába, sőt akár Európa északabbi tájaira is.

Magyarországon az utóbbi években egyre több példányt figyelnek meg. Ez egyrészt az időjárásnak, másrészt pedig annak köszönhető, hogy nálunk is egyre divatosabb lett a leander.

A kedvelt dísznövény az oleanderszender kizárólagos tápnövénye. A rovar a leanderre rakja le petéit, ott fejlődnek ki a hernyók, melyek később bebábozódnak, s előbújnak belőlük az imágók, azaz a gyönyörűséges lepkék.

A szendereket a lepkék kolibrijeinek is nevezik, egyrészt a szépségük miatt, másrészt mert a kolibrihez hasonlóan egy helyben is tudnak repülni. Így is táplálkoznak, pödörnyelvüket a virágokba nyújtva szívják ki a nektárt.

Az oleanderszender meglehetősen nagyméretű lepke, akár a 12 centimétert is elérheti.  

A Dévaványán előkerült példány hernyója egy szép leanderen növekedett, majd változott át imágóvá. A kifejlett lepke valószínűleg hamarosan útra kel a déli, melegebb vidékek felé.

Fotó: Körös-Maros Nemzeti Park / Vígh Hilda