ÉrzőLény

Élni és élni hagyni

Földlakók

Több ezer túzokot számoltak össze a madarászok

A természetvédelmi szakemberek idén télen is elvégezték a túzok Kárpát-medencei populációjának felmérését – írta a Kiskunsági Nemzeti Park.

A szinkronszámlálások eredményei viszonylag pontos képet nyújtanak e fokozottan védett madárfaj létszámáról, annak változásairól. Az adatok alapján elmondható, hogy az elmúlt években egy újabb, nagyjából tíz százalékos emelkedés volt megfigyelhető a pannon régióban.

A magyarországi állományok a Mosoni-síkon, a Duna-Tisza közén, valamint Kelet-Magyarországon találhatók. Az Igazgatóság működési területén a Felső-Kiskunság szikes pusztái tradicionális túzok élőhelyek, ahol jelentős állomány él, mintegy 598 egyedet figyeltek meg a felmérés időszakában.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a legnagyobb előfordulási helyüknek a keletpannon-régió tekinthető, ahol 1739 példányt számláltak januárban, míg a nyugatpannon-régióban legalább 681 madár volt a szinkronszámlálás idején.

A régióban a legtöbb túzok Magyarország területén él és a közép-európai túzokvédelemben hazánknak kiemelkedő szerepe, valamint felelőssége is van, mivel a faj csak határon átnyúló együttműködéssel védhető meg hosszú távon.

A túzok (Otis tarda) Magyarországon 1971 óta védett, 1979 óta fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke a legmagasabb kategóriát jelentő egymillió forint. 

Az Agrárminisztérium kiemelten kezeli a faj megóvását, külön szakértői munkacsoportot működtet, emellett számos program segíti a túzok védelmét. Természetvédelmi pályázatok keretében jelentős védelmi intézkedések történtek, egyre több gazdálkodó folytat túzokbarát mezőgazdasági művelést, hangsúlyt kap a túzok- és apróvadvédelmi vadgazdálkodás megvalósítása, illetve az áramszolgáltatók közreműködésével folyamatban van a legveszélyesebb légvezetékek földkábellel történő kiváltása.

A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában című, 2016. július 11. – 2024. október 31. között zajló LIFE pályázat fő célkitűzése a kifejlett túzokok elsőszámú veszélyeztető tényezőjének, a légvezetékekkel történő ütközésnek csökkentése az élőhelyükön található középfeszültségű légvezetékek kábelesítésével. 

Fotó: knp.hu / Motkó Béla